Vietnamese
Vi

Thời tiết Cà Mau, Cà Mau

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
2.48 km/h 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
29°C
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.26 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.97 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
3.56 km/giờ 71°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.71 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.52 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
5.29 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
6.34 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
6.86 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.33 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
6.56 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
6.03 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
5.33 km/giờ 98°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
6.14 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
6.35 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.42 km/giờ 59°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.67 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/23°
Gió
Gió
4.86 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
6.13 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
5.73 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
6.12 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
4.6 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 25°C
  • Gió 2.48 km/h 106°
  • Chỉ số UV 10.33 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 29 °C
  • Gió 3.56 km/h 71°
  • Chỉ số UV 10.71 (10)
  • Lượng mưa 7.52 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm