Vietnamese
Vi

Thời tiết Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:48
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
5.62 km/h 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.83 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
27°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
26°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
26°C
02:00
27°C
03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
29°C
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
6.47 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
6.66 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.75 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
6.85 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.59 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
9.3 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.75 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/25°
Gió
Gió
9.47 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.59 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
8.43 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
7.66 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
7.35 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.32 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/26°
Gió
Gió
9.47 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.96 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
8.33 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.16 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/25°
Gió
Gió
7.99 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
5.32 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
3.82 km/giờ 344°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.84 km/giờ 359°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.54 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
2.63 km/giờ 171°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 26°C
  • Gió 5.62 km/h 91°
  • Chỉ số UV 9.83 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 25 - 29 °C
  • Gió 6.66 km/h 94°
  • Chỉ số UV 9.75 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm