Vietnamese
Vi

Thời tiết Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
22°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
22°C
Gió
Gió
1.8 km/h 180°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.78 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
26°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
23°C
13:00
22°C
14:00
22°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
23°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
26°C
27°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/19°
Gió
Gió
4.6 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
4.2 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.7 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.86 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.77 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.88 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.58 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.24 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.97 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.98 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
3.59 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.68 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
4.56 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.52 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/23°
Gió
Gió
2.82 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.46 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.29 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/12°
Gió
Gió
5.5 km/giờ 48°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.68 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
10°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
12°/9°
Gió
Gió
5.61 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
11°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
11°/9°
Gió
Gió
5.99 km/giờ 1°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/10°
Gió
Gió
7.5 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1032 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/12°
Gió
Gió
5.99 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/12°
Gió
Gió
6.08 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
15°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/9°
Gió
Gió
4.41 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1026 mbar
17°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/11°
Gió
Gió
3.8 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
  • Nhiệt độ 22°C
  • Gió 1.8 km/h 180°
  • Chỉ số UV 6.78 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 27 °C
  • Gió 4.2 km/h 132°
  • Chỉ số UV 6.7 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm