Vietnamese
Vi

Thời tiết Bắc Ninh, Bắc Ninh

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
24°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
4.13 km/h 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.19 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
26°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
23°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
24°C
03:00
25°C
04:00
25°C
05:00
26°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/19°
Gió
Gió
5.89 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
4.64 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
5.4 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
5.02 km/giờ 139°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.17 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.29 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
5.3 km/giờ 182°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.36 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
5.35 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.87 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
5.19 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.09 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.22 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
13°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/10°
Gió
Gió
7.62 km/giờ 27°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.89 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
9°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
9°/8°
Gió
Gió
6.96 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.72 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
9°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/8°
Gió
Gió
6.48 km/giờ 16°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/10°
Gió
Gió
7.78 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1034 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/12°
Gió
Gió
6.57 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1031 mbar
14°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/10°
Gió
Gió
6.23 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
15°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/8°
Gió
Gió
4.22 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
16°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/10°
Gió
Gió
3.14 km/giờ 359°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 4.13 km/h 150°
  • Chỉ số UV 6.19 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 27 °C
  • Gió 4.64 km/h 164°
  • Chỉ số UV 6.34 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm