Vietnamese
Vi

Thời tiết Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
20°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
20°C
Gió
Gió
1.9 km/h 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
25°C
12:00
23°C
13:00
21°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
20°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
32°C
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/18°
Gió
Gió
2.21 km/giờ 73°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.78 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/18°
Gió
Gió
2.61 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.85 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/18°
Gió
Gió
2.78 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.03 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/19°
Gió
Gió
4.01 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
4.46 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 61°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/19°
Gió
Gió
3.21 km/giờ 73°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.9 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.35 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
4.23 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
5.18 km/giờ 72°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
5.67 km/giờ 67°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/19°
Gió
Gió
5.93 km/giờ 58°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.29 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/18°
Gió
Gió
4.93 km/giờ 60°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/16°
Gió
Gió
3.74 km/giờ 71°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/16°
Gió
Gió
4.02 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/17°
Gió
Gió
4.43 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 20°C
  • Gió 1.9 km/h 114°
  • Chỉ số UV 8.98 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar
  • Nhiệt độ 18 - 32 °C
  • Gió 2.61 km/h 70°
  • Chỉ số UV 8.85 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm