Vietnamese
Vi

Thời tiết Vinh, Nghệ An

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
23°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
23°C
Gió
Gió
1.74 km/h 155°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.27 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
25°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
23°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
25°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
25°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/19°
Gió
Gió
3.37 km/giờ 107°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
3.42 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
2.66 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.36 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
2.82 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.48 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
3.23 km/giờ 78°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.09 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
3.47 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.92 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
2.93 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.81 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/17°
Gió
Gió
6.99 km/giờ 30°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
4.92 km/giờ 6°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.33 (10)
Áp suất
Áp suất
1026 mbar
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/11°
Gió
Gió
5.15 km/giờ 336°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1028 mbar
13°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/12°
Gió
Gió
6.15 km/giờ 334°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/12°
Gió
Gió
6.39 km/giờ 5°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1028 mbar
15°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/13°
Gió
Gió
4.59 km/giờ 333°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
16°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/12°
Gió
Gió
3.75 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
  • Nhiệt độ 23°C
  • Gió 1.74 km/h 155°
  • Chỉ số UV 7.27 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 21 - 27 °C
  • Gió 3.42 km/h 91°
  • Chỉ số UV 7.08 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm