Vietnamese
Vi

Thời tiết Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 20:05:34
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
29°C
Gió
Gió
2.06 km/h 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
33°C
07:00
33°C
08:00
32°C
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.82 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.59 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.68 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.49 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.64 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.55 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
3.95 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
4.36 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
4.32 km/giờ 137°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.89 km/giờ 137°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.93 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.46 km/giờ 163°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.75 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
2.8 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
5.47 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
5.72 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
6.26 km/giờ 359°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.4 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
2.57 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 29°C
  • Gió 2.06 km/h 160°
  • Chỉ số UV 9.6 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 33 °C
  • Gió 3.85 km/h 140°
  • Chỉ số UV 9.59 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm