Vietnamese
Vi

Thời tiết Hanoi, Hà Nội

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
23°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
23°C
Gió
Gió
4.7 km/h 157°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.16 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
26°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
25°C
04:00
25°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
27°C
08:00
27°C
26°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
5.71 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.06 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
5.11 km/giờ 139°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.26 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.2 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.33 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.37 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
4.76 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.2 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.37 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
5.72 km/giờ 176°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.03 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.21 km/giờ 135°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.61 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
5.25 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.07 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.6 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
13°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/10°
Gió
Gió
6.62 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.48 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
9°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/9°
Gió
Gió
6.37 km/giờ 21°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.36 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
9°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/9°
Gió
Gió
5.57 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1031 mbar
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/10°
Gió
Gió
5.74 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1034 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/12°
Gió
Gió
5.64 km/giờ 9°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1031 mbar
14°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/11°
Gió
Gió
5.32 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
14°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/9°
Gió
Gió
3.45 km/giờ 340°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
16°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/10°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 342°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
  • Nhiệt độ 23°C
  • Gió 4.7 km/h 157°
  • Chỉ số UV 6.16 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 27 °C
  • Gió 4.06 km/h 161°
  • Chỉ số UV 6.34 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm