Vietnamese
Vi

Thời tiết Nha Trang, Khánh Hòa

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
1.75 km/h 338°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.02 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
26°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
25°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
28°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
28°C
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/23°
Gió
Gió
3.48 km/giờ 64°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.05 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
2.83 km/giờ 293°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.84 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
2.77 km/giờ 295°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.21 km/giờ 44°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
5.85 km/giờ 37°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.92 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.14 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.93 km/giờ 45°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.51 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.87 km/giờ 58°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 56°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.82 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
5.11 km/giờ 42°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.67 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
6.96 km/giờ 31°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.74 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
8.71 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/22°
Gió
Gió
10.76 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.16 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/22°
Gió
Gió
8.82 km/giờ 356°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.47 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/22°
Gió
Gió
7.45 km/giờ 340°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.81 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/20°
Gió
Gió
7.13 km/giờ 350°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.57 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/20°
Gió
Gió
6.34 km/giờ 359°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
  • Nhiệt độ 26°C
  • Gió 1.75 km/h 338°
  • Chỉ số UV 9.02 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1013 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 29 °C
  • Gió 2.83 km/h 293°
  • Chỉ số UV 8.84 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar

Địa điểm vừa tìm