Vietnamese
Vi

Thời tiết Biên Hòa, Đồng Nai

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
2.35 km/h 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
23°C
00:00
24°C
01:00
26°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
33°C
08:00
32°C
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.84 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.02 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.95 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.54 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.62 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.42 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.32 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.69 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.09 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/24°
Gió
Gió
3.46 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.26 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.92 km/giờ 133°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/24°
Gió
Gió
4.12 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.11 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.21 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.42 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.88 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
2.6 km/giờ 166°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.78 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
2.46 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
5.52 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.33 km/giờ 27°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
5.6 km/giờ 18°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
4.75 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
2.37 km/giờ 29°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 2.35 km/h 143°
  • Chỉ số UV 9.6 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 33 °C
  • Gió 3.95 km/h 152°
  • Chỉ số UV 9.54 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm