Vietnamese
Vi

Thời tiết Tân Uyên, Bình Dương

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:08:41
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
2.55 km/h 151°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.43 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
30°C
12:00
28°C
13:00
27°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
24°C
01:00
26°C
02:00
28°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
32°C
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.91 km/giờ 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.87 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.74 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.37 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.41 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
3.18 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.62 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.27 km/giờ 175°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.38 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.18 km/giờ 153°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.8 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.91 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.99 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.98 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
3.3 km/giờ 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/22°
Gió
Gió
2.89 km/giờ 350°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.66 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
7.44 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
6.37 km/giờ 31°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
6.89 km/giờ 6°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.47 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
2.69 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 2.55 km/h 151°
  • Chỉ số UV 9.43 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 32 °C
  • Gió 3.74 km/h 147°
  • Chỉ số UV 9.37 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm