Vietnamese
Vi

Thời tiết Quảng Hà, Quảng Nam

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
24°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
2.81 km/h 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
25°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
09:00
26°C
10:00
25°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
3.64 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.02 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
4.6 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.97 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.48 km/giờ 105°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.85 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
4.26 km/giờ 78°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.68 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.74 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
1.39 km/giờ 246°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
3.12 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.86 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
3.71 km/giờ 112°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
8.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.59 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.83 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.21 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
4.06 km/giờ 62°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.45 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
24°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/23°
Gió
Gió
9.08 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
41.91 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
23°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/21°
Gió
Gió
9.67 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
31.68 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/20°
Gió
Gió
10.19 km/giờ 47°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1025 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/19°
Gió
Gió
10.18 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.55 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
7.62 km/giờ 21°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.3 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
6.81 km/giờ 345°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.82 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
4.46 km/giờ 305°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.17 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 2.81 km/h 159°
  • Chỉ số UV 8.17 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 26 °C
  • Gió 4.6 km/h 118°
  • Chỉ số UV 7.97 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar

Địa điểm vừa tìm