Vietnamese
Vi

Thời tiết Ấp Thánh Hương, Lâm Đồng

Thời tiết hôm nay 18:05:33, 2 thg 3, 2024
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
1.66 km/h 45°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
31°C
10:00
29°C
11:00
27°C
12:00
24°C
13:00
21°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
17°C
00:00
20°C
01:00
25°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
33°C
07:00
32°C
08:00
31°C
09:00
29°C
10:00
27°C
11:00
25°C
12:00
22°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
21°C
01:00
25°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
33°C
07:00
32°C
08:00
30°C
09:00
28°C
10:00
26°C
11:00
23°C
12:00
20°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
22°C
01:00
26°C
02:00
29°C
03:00
31°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
33°C
07:00
32°C
08:00
30°C
09:00
29°C
10:00
27°C
11:00
23°C
12:00
22°C
13:00
21°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
22°C
01:00
27°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
34°C
06:00
34°C
07:00
33°C
08:00
31°C
32°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
2.93 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/17°
Gió
Gió
2.46 km/giờ 137°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
32°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
3.76 km/giờ 171°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
3.8 km/giờ 166°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.94 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
32°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/19°
Gió
Gió
3.54 km/giờ 157°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.67 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
3.56 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/17°
Gió
Gió
3.57 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.99 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/17°
Gió
Gió
3.15 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.92 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
30%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/16°
Gió
Gió
3.22 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/17°
Gió
Gió
3.1 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/16°
Gió
Gió
3.46 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/16°
Gió
Gió
3.47 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
31°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/17°
Gió
Gió
4.03 km/giờ 157°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
30%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
4 km/giờ 163°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/18°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/17°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 25°C
  • Gió 1.66 km/h 45°
  • Chỉ số UV 15.23 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 17 - 33 °C
  • Gió 2.46 km/h 137°
  • Chỉ số UV 15.72 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1013 mbar

Địa điểm vừa tìm