Vietnamese
Vi

Thời tiết Mỹ Tho, Tiền Giang

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
2.36 km/h 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.85 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
28°C
12:00
26°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
29°C
03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
31°C
32°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
2.94 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.1 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.4 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.9 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.75 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.82 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.12 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.71 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.37 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4 km/giờ 112°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.54 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
3.89 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4.31 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.27 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4.48 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.52 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.34 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.53 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
2.84 km/giờ 127°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.98 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/22°
Gió
Gió
3.77 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
4.23 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/20°
Gió
Gió
4.98 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
4.39 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
2.17 km/giờ 336°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 25°C
  • Gió 2.36 km/h 131°
  • Chỉ số UV 9.85 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 32 °C
  • Gió 3.4 km/h 117°
  • Chỉ số UV 9.9 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm