Vietnamese
Vi

Thời tiết Huế, Thừa Thiên-Huế

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
24°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
0.51 km/h 0°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
27°C
04:00
28°C
05:00
28°C
06:00
28°C
07:00
28°C
08:00
27°C
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
2.91 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.76 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.81 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
2.93 km/giờ 79°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.84 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.87 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.45 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.51 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.94 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
3.86 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.76 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
3.14 km/giờ 76°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.9 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
4.35 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
7.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.72 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.81 km/giờ 71°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.78 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
23°C
Mưa to
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/20°
Gió
Gió
6.42 km/giờ 60°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
63.62 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
18°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
4.45 km/giờ 9°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
34.28 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
19°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
7.72 km/giờ 1°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
51.82 (10)
Áp suất
Áp suất
1026 mbar
18°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
4.62 km/giờ 47°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
29.02 (10)
Áp suất
Áp suất
1025 mbar
16°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/16°
Gió
Gió
5.49 km/giờ 352°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
20.17 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/16°
Gió
Gió
6.16 km/giờ 352°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
12.17 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/16°
Gió
Gió
3.2 km/giờ 268°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.86 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 0.51 km/h 0°
  • Chỉ số UV 7.95 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 28 °C
  • Gió 3.81 km/h 84°
  • Chỉ số UV 7.72 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm