Vietnamese
Vi

Thời tiết Hải Dương, Hải Dương

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
24°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
3.69 km/h 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
25°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
24°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
24°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/20°
Gió
Gió
5.81 km/giờ 153°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.35 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
5.49 km/giờ 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.43 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
5.39 km/giờ 148°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
4.85 km/giờ 139°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
4.72 km/giờ 139°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.41 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.22 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
6.06 km/giờ 168°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.2 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
5.51 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.38 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
5.19 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.19 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.45 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
13°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/10°
Gió
Gió
5.18 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
13.81 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
8°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
9°/8°
Gió
Gió
5.52 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.97 (10)
Áp suất
Áp suất
1028 mbar
8°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
9°/8°
Gió
Gió
6.12 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
11°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/10°
Gió
Gió
8 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1033 mbar
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/11°
Gió
Gió
6.3 km/giờ 5°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
39%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1031 mbar
14°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/11°
Gió
Gió
6.87 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
15°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/9°
Gió
Gió
6.12 km/giờ 2°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
16°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/10°
Gió
Gió
3.08 km/giờ 350°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1024 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 3.69 km/h 150°
  • Chỉ số UV 6.32 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 27 °C
  • Gió 5.49 km/h 160°
  • Chỉ số UV 6.43 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm