Vietnamese
Vi

Thời tiết Cần Thơ, Cần Thơ

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 20:05:34
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
1.03 km/h 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
24°C
01:00
26°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
31°C
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.55 km/giờ 128°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.2 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.05 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
4.36 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
4.23 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.01 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
5.75 km/giờ 80°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.94 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
4.29 km/giờ 55°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.62 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
5.31 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.76 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
4.71 km/giờ 78°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
4.95 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.35 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
5.79 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.4 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.45 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.44 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
3.71 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.55 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
5.71 km/giờ 31°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
6.41 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
6.73 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
6.71 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
4.04 km/giờ 357°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 1.03 km/h 90°
  • Chỉ số UV 10 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 32 °C
  • Gió 4.36 km/h 92°
  • Chỉ số UV 10.15 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm