Vietnamese
Vi

Thời tiết Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
2.06 km/h 170°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
26°C
02:00
28°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
33°C
08:00
32°C
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
4.05 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
4.12 km/giờ 163°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.59 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.79 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.49 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.71 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.45 km/giờ 167°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.55 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.76 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
4.35 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
4.58 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.6 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.75 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
2.94 km/giờ 174°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.84 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
3.21 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
7.29 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
6.61 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
6.94 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.87 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
2.89 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 2.06 km/h 170°
  • Chỉ số UV 9.6 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 33 °C
  • Gió 4.12 km/h 163°
  • Chỉ số UV 9.59 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm