Vietnamese
Vi

Thời tiết Phan Thiết, Bình Thuận

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
24°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
2.45 km/h 58°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.61 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
25°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
31°C
04:00
31°C
05:00
31°C
06:00
32°C
07:00
31°C
08:00
30°C
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/23°
Gió
Gió
5.74 km/giờ 98°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
6.45 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/22°
Gió
Gió
6.47 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
8.8 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
9.54 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.24 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
8.59 km/giờ 99°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
7.56 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
6.8 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.2 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
8.41 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.33 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
10.37 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
9.9 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/22°
Gió
Gió
9.67 km/giờ 71°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
3.35 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.8 km/giờ 182°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
4.86 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/22°
Gió
Gió
4.17 km/giờ 185°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 2.45 km/h 58°
  • Chỉ số UV 9.61 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 23 - 32 °C
  • Gió 6.45 km/h 111°
  • Chỉ số UV 9.32 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm