Vietnamese
Vi

Thời tiết Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
3.6 km/h 190°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
29°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
33°C
07:00
33°C
08:00
32°C
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.92 km/giờ 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.75 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.59 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.79 km/giờ 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.49 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/23°
Gió
Gió
3.7 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/24°
Gió
Gió
3.78 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.55 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
4.12 km/giờ 133°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
4.51 km/giờ 172°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/25°
Gió
Gió
4.22 km/giờ 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/24°
Gió
Gió
4.16 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.09 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/24°
Gió
Gió
3.83 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.78 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/23°
Gió
Gió
4.8 km/giờ 18°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
5.36 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
5.88 km/giờ 354°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/21°
Gió
Gió
5.15 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
2.39 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 3.6 km/h 190°
  • Chỉ số UV 9.6 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 33 °C
  • Gió 3.75 km/h 138°
  • Chỉ số UV 9.59 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm