Vietnamese
Vi

Thời tiết Haiphong, Hải Phòng

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 21:05:32
24°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
2.06 km/h 120°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
24°C
10:00
24°C
11:00
24°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
23°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
25°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
26°C
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/20°
Gió
Gió
4.41 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
4.96 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.42 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
4.23 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.93 km/giờ 116°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.32 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.42 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
4.72 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.7 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
4.69 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.14 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.34 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
4.86 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/12°
Gió
Gió
4.95 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.04 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
10°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
11°/9°
Gió
Gió
3.31 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.75 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
10°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/9°
Gió
Gió
3.88 km/giờ 1°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
11°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/10°
Gió
Gió
5.67 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1032 mbar
14°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/12°
Gió
Gió
4.56 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1030 mbar
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/11°
Gió
Gió
4.3 km/giờ 4°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1028 mbar
15°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/9°
Gió
Gió
4.22 km/giờ 357°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1026 mbar
18°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/11°
Gió
Gió
2.7 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 2.06 km/h 120°
  • Chỉ số UV 6.34 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 22 - 26 °C
  • Gió 4.96 km/h 156°
  • Chỉ số UV 6.42 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm