Vietnamese
Vi

Thời tiết Nam Định, Nam Định

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
24°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
24°C
Gió
Gió
3.42 km/h 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
27°C
10:00
26°C
11:00
25°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
25°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
26°C
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
5.3 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.66 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
5.29 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.58 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/24°
Gió
Gió
4.98 km/giờ 148°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/24°
Gió
Gió
4.27 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.41 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
4.06 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.47 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
5 km/giờ 170°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.45 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
5.96 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.36 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.51 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/23°
Gió
Gió
4.56 km/giờ 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
6.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.92 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
15°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/11°
Gió
Gió
6.68 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.82 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
9°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
11°/9°
Gió
Gió
6.19 km/giờ 345°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.56 (10)
Áp suất
Áp suất
1027 mbar
9°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/9°
Gió
Gió
7.12 km/giờ 353°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/10°
Gió
Gió
9.32 km/giờ 360°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1032 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/12°
Gió
Gió
6.68 km/giờ 349°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1031 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/11°
Gió
Gió
7.66 km/giờ 355°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1029 mbar
15°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/10°
Gió
Gió
6.5 km/giờ 354°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1026 mbar
16°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/11°
Gió
Gió
4.03 km/giờ 352°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
  • Nhiệt độ 24°C
  • Gió 3.42 km/h 169°
  • Chỉ số UV 6.56 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 26 °C
  • Gió 5.29 km/h 164°
  • Chỉ số UV 6.58 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm