Vietnamese
Vi

Thời tiết Rạch Giá, Kiến Giang

Thời tiết hôm nay 9 Dec 2023, 22:05:33
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
3.91 km/h 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
30°C
10:00
30°C
11:00
30°C
12:00
29°C
13:00
27°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
30°C
06:00
30°C
07:00
30°C
08:00
30°C
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
4.58 km/giờ 141°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
3.68 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.19 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.73 km/giờ 82°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
6.23 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.07 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.59 km/giờ 69°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.07 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
5.98 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.14 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
5.4 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.79 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
4.66 km/giờ 102°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
9.36 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
5.46 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.48 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
4.51 km/giờ 133°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.88 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.35 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.55 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/23°
Gió
Gió
8.59 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
10.45 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
23°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
9.6 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
9.94 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
6.67 km/giờ 17°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 26°C
  • Gió 3.91 km/h 152°
  • Chỉ số UV 10.06 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 30 °C
  • Gió 3.68 km/h 130°
  • Chỉ số UV 10.33 (10)
  • Lượng mưa 3.19 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm