Vietnamese
Vi

Thời tiết Bản Khum Khoang, Sơn La

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
14°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
14°C
Gió
Gió
1.99 km/h 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
23°C
10:00
22°C
11:00
20°C
12:00
16°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
14°C
16:00
12°C
17:00
11°C
18:00
11°C
19:00
10°C
20:00
10°C
21:00
10°C
22:00
10°C
23:00
10°C
00:00
11°C
01:00
14°C
02:00
18°C
03:00
22°C
04:00
26°C
05:00
29°C
06:00
31°C
07:00
32°C
08:00
33°C
09:00
33°C
10:00
32°C
11:00
28°C
12:00
24°C
13:00
22°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
18°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
17°C
20:00
17°C
21:00
17°C
22:00
16°C
23:00
16°C
00:00
17°C
01:00
22°C
02:00
26°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
34°C
06:00
35°C
07:00
35°C
08:00
35°C
09:00
35°C
10:00
34°C
11:00
28°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
22°C
17:00
21°C
18:00
21°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
19°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
19°C
01:00
23°C
02:00
27°C
03:00
31°C
04:00
33°C
05:00
34°C
06:00
35°C
07:00
36°C
08:00
36°C
09:00
35°C
10:00
34°C
11:00
29°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
20°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
18°C
00:00
19°C
01:00
23°C
02:00
28°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
35°C
06:00
36°C
07:00
36°C
08:00
36°C
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/11°
Gió
Gió
2.4 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.57 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
29°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/10°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 255°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
34°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/16°
Gió
Gió
4.9 km/giờ 275°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
12%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
35°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/18°
Gió
Gió
4.06 km/giờ 284°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
13%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/19°
Gió
Gió
3.21 km/giờ 270°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.43 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
13%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/17°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 104°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.92 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/15°
Gió
Gió
2.92 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.03 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
33°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/16°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.88 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.54 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
33°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/18°
Gió
Gió
2.79 km/giờ 128°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
37%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.73 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/18°
Gió
Gió
3.11 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/17°
Gió
Gió
2.34 km/giờ 141°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.49 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
34°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/17°
Gió
Gió
2.95 km/giờ 233°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
25%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.56 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
37°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/19°
Gió
Gió
4.86 km/giờ 264°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
13%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
37°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/20°
Gió
Gió
3.15 km/giờ 126°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
16%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/18°
Gió
Gió
3.5 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.37 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/17°
Gió
Gió
2.22 km/giờ 126°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.58 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
  • Nhiệt độ 14°C
  • Gió 1.99 km/h 130°
  • Chỉ số UV 11.65 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar
  • Nhiệt độ 10 - 33 °C
  • Gió 3.66 km/h 255°
  • Chỉ số UV 11.33 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm