Vietnamese
Vi

Thời tiết Pá Chì, Lạng Sơn

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
9°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
9°C
Gió
Gió
0.59 km/h 43°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
10°C
10:00
10°C
11:00
10°C
12:00
10°C
13:00
10°C
14:00
10°C
15:00
10°C
16:00
10°C
17:00
10°C
18:00
10°C
19:00
10°C
20:00
10°C
21:00
10°C
22:00
10°C
23:00
10°C
00:00
10°C
01:00
11°C
02:00
12°C
03:00
12°C
04:00
13°C
05:00
13°C
06:00
13°C
07:00
14°C
08:00
14°C
09:00
15°C
10:00
15°C
11:00
14°C
12:00
14°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
15°C
18:00
15°C
19:00
16°C
20:00
16°C
21:00
16°C
22:00
16°C
23:00
16°C
00:00
17°C
01:00
17°C
02:00
17°C
03:00
17°C
04:00
18°C
05:00
18°C
06:00
18°C
07:00
19°C
08:00
22°C
09:00
22°C
10:00
23°C
11:00
20°C
12:00
19°C
13:00
18°C
14:00
18°C
15:00
18°C
16:00
18°C
17:00
18°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
21°C
03:00
23°C
04:00
25°C
05:00
27°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
30°C
09:00
30°C
10:00
28°C
11:00
25°C
12:00
23°C
13:00
23°C
14:00
22°C
15:00
21°C
16:00
21°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
20°C
03:00
20°C
04:00
19°C
05:00
20°C
06:00
21°C
07:00
22°C
08:00
21°C
9°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
10°/7°
Gió
Gió
3.84 km/giờ 31°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/10°
Gió
Gió
2.54 km/giờ 200°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.93 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/15°
Gió
Gió
4.41 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
97%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.9 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/18°
Gió
Gió
4.43 km/giờ 203°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/16°
Gió
Gió
5.72 km/giờ 37°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.81 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
3.88 km/giờ 21°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
13°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/12°
Gió
Gió
2.49 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.54 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.69 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
2.09 km/giờ 33°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.82 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.65 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/14°
Gió
Gió
2.27 km/giờ 13°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.51 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/13°
Gió
Gió
3.48 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.33 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
2.41 km/giờ 21°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.02 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/15°
Gió
Gió
3.15 km/giờ 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
97%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.69 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/19°
Gió
Gió
2.05 km/giờ 183°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
1 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/16°
Gió
Gió
3.62 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.32 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
13°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/12°
Gió
Gió
4.05 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.76 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
2.05 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.63 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
  • Nhiệt độ 9°C
  • Gió 0.59 km/h 43°
  • Chỉ số UV 10.98 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 10 - 15 °C
  • Gió 2.54 km/h 200°
  • Chỉ số UV 10.93 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm