Vietnamese
Vi

Thời tiết Tân Hiệp, Trà Vinh

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
26°C
Gió
Gió
5.89 km/h 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.19 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
26°C
22:00
26°C
23:00
26°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
31°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
33°C
07:00
33°C
08:00
32°C
09:00
31°C
10:00
29°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
33°C
05:00
33°C
06:00
33°C
07:00
33°C
08:00
33°C
09:00
32°C
10:00
30°C
11:00
28°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
35°C
06:00
35°C
07:00
35°C
08:00
35°C
09:00
33°C
10:00
31°C
11:00
28°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
23°C
00:00
25°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
33°C
04:00
35°C
05:00
36°C
06:00
36°C
07:00
36°C
08:00
35°C
33°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/26°
Gió
Gió
7.11 km/giờ 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
33°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/26°
Gió
Gió
7.34 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
33°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
5.66 km/giờ 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
35°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/24°
Gió
Gió
5.44 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.2 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/24°
Gió
Gió
5.38 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.83 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
33°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
5.11 km/giờ 112°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.58 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
33°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
6.55 km/giờ 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
33°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/26°
Gió
Gió
6.52 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
34°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
6.48 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
33°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/25°
Gió
Gió
6.93 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
34°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/25°
Gió
Gió
6.89 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
37%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
34°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/24°
Gió
Gió
5.7 km/giờ 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
35°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/24°
Gió
Gió
5.37 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
39%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
36°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/23°
Gió
Gió
5.11 km/giờ 141°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
35°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/24°
Gió
Gió
5.64 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
35°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/25°
Gió
Gió
6.07 km/giờ 102°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
  • Nhiệt độ 26°C
  • Gió 5.89 km/h 94°
  • Chỉ số UV 15.19 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar
  • Nhiệt độ 26 - 33 °C
  • Gió 7.34 km/h 81°
  • Chỉ số UV 15.08 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm