Vietnamese
Vi

Thời tiết Ko Ha, Sơn La

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
11°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
11°C
Gió
Gió
0.88 km/h 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
18°C
10:00
18°C
11:00
16°C
12:00
14°C
13:00
12°C
14:00
11°C
15:00
11°C
16:00
11°C
17:00
10°C
18:00
10°C
19:00
10°C
20:00
10°C
21:00
10°C
22:00
10°C
23:00
9°C
00:00
11°C
01:00
14°C
02:00
17°C
03:00
19°C
04:00
21°C
05:00
23°C
06:00
25°C
07:00
25°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
23°C
11:00
20°C
12:00
18°C
13:00
18°C
14:00
17°C
15:00
17°C
16:00
17°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
17°C
20:00
16°C
21:00
16°C
22:00
16°C
23:00
16°C
00:00
17°C
01:00
19°C
02:00
22°C
03:00
25°C
04:00
27°C
05:00
29°C
06:00
31°C
07:00
31°C
08:00
31°C
09:00
30°C
10:00
29°C
11:00
25°C
12:00
23°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
21°C
17:00
21°C
18:00
21°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
20°C
01:00
23°C
02:00
26°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
33°C
06:00
34°C
07:00
35°C
08:00
35°C
09:00
34°C
10:00
32°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
23°C
02:00
26°C
03:00
27°C
04:00
28°C
05:00
28°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
17°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/11°
Gió
Gió
2.64 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
23°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/9°
Gió
Gió
2.3 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.07 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/16°
Gió
Gió
1.77 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
34°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/19°
Gió
Gió
1.8 km/giờ 231°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
23%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
2.83 km/giờ 76°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.14 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
2.45 km/giờ 68°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.74 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
23°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/16°
Gió
Gió
2.66 km/giờ 67°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.81 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/16°
Gió
Gió
2.75 km/giờ 72°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.7 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/18°
Gió
Gió
2.35 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.6 km/giờ 60°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.38 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/16°
Gió
Gió
1.81 km/giờ 68°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.64 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/17°
Gió
Gió
2.32 km/giờ 59°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
32°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/19°
Gió
Gió
1.75 km/giờ 62°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
39%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
2.86 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.93 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/17°
Gió
Gió
1.52 km/giờ 59°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.57 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
20°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/16°
Gió
Gió
2.05 km/giờ 73°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 11°C
  • Gió 0.88 km/h 103°
  • Chỉ số UV 11.48 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 9 - 25 °C
  • Gió 2.3 km/h 70°
  • Chỉ số UV 11.07 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1013 mbar

Địa điểm vừa tìm