Vietnamese
Vi

Thời tiết Sam Keou Tien, Quảng Ninh

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
13°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
13°C
Gió
Gió
0.93 km/h 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
16°C
11:00
15°C
12:00
14°C
13:00
13°C
14:00
13°C
15:00
13°C
16:00
13°C
17:00
13°C
18:00
13°C
19:00
13°C
20:00
13°C
21:00
13°C
22:00
13°C
23:00
13°C
00:00
14°C
01:00
14°C
02:00
15°C
03:00
16°C
04:00
18°C
05:00
18°C
06:00
18°C
07:00
18°C
08:00
18°C
09:00
18°C
10:00
18°C
11:00
18°C
12:00
18°C
13:00
18°C
14:00
18°C
15:00
18°C
16:00
18°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
19°C
01:00
19°C
02:00
19°C
03:00
20°C
04:00
20°C
05:00
21°C
06:00
22°C
07:00
22°C
08:00
23°C
09:00
23°C
10:00
23°C
11:00
22°C
12:00
21°C
13:00
21°C
14:00
21°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
21°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
22°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
25°C
03:00
25°C
04:00
26°C
05:00
28°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
29°C
09:00
28°C
10:00
26°C
11:00
24°C
12:00
22°C
13:00
22°C
14:00
22°C
15:00
21°C
16:00
21°C
17:00
21°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
28°C
05:00
27°C
06:00
25°C
07:00
25°C
08:00
25°C
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
2.45 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.01 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
18°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/13°
Gió
Gió
1.55 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
1.53 km/giờ 171°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.69 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
2.55 km/giờ 175°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.78 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
1.33 km/giờ 80°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.79 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.7 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.78 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.3 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/17°
Gió
Gió
1.95 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.7 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.68 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.48 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.21 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.36 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
20°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/19°
Gió
Gió
1.67 km/giờ 98°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
1.36 km/giờ 12°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.88 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/18°
Gió
Gió
0.77 km/giờ 116°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.77 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
0.97 km/giờ 122°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.4 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/20°
Gió
Gió
1.48 km/giờ 182°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.17 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
2.61 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
1.57 km/giờ 358°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.57 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.26 km/giờ 78°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.92 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
  • Nhiệt độ 13°C
  • Gió 0.93 km/h 97°
  • Chỉ số UV 10.98 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 13 - 18 °C
  • Gió 1.55 km/h 91°
  • Chỉ số UV 11.18 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm