Vietnamese
Vi

Thời tiết An Tịnh, An Giang

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
28°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
28°C
Gió
Gió
7.12 km/h 128°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.7 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
34°C
10:00
34°C
11:00
33°C
12:00
30°C
13:00
27°C
14:00
26°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
36°C
06:00
36°C
07:00
36°C
08:00
35°C
09:00
34°C
10:00
33°C
11:00
32°C
12:00
30°C
13:00
28°C
14:00
27°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
25°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
33°C
04:00
35°C
05:00
36°C
06:00
37°C
07:00
36°C
08:00
36°C
09:00
36°C
10:00
36°C
11:00
33°C
12:00
30°C
13:00
28°C
14:00
27°C
15:00
26°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
25°C
01:00
27°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
35°C
05:00
37°C
06:00
38°C
07:00
39°C
08:00
39°C
09:00
39°C
10:00
38°C
11:00
33°C
12:00
29°C
13:00
29°C
14:00
28°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
25°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
33°C
04:00
36°C
05:00
37°C
06:00
39°C
07:00
39°C
08:00
40°C
34°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/24°
Gió
Gió
6.93 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.35 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/24°
Gió
Gió
5.95 km/giờ 135°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
36°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/23°
Gió
Gió
4.85 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/23°
Gió
Gió
5.66 km/giờ 205°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
39°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/24°
Gió
Gió
5.99 km/giờ 222°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
38°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/25°
Gió
Gió
6.73 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.53 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
27%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
37°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/25°
Gió
Gió
7.14 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.14 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
37°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/24°
Gió
Gió
5.79 km/giờ 109°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.64 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
32%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
39°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/23°
Gió
Gió
7.49 km/giờ 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
38°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/23°
Gió
Gió
7.53 km/giờ 130°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/23°
Gió
Gió
6.45 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
25%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/23°
Gió
Gió
4.6 km/giờ 188°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
32%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
39°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
40°/23°
Gió
Gió
5.85 km/giờ 206°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
27%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
39°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
40°/23°
Gió
Gió
5.29 km/giờ 220°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
25%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
39°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/24°
Gió
Gió
4.04 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
39°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/24°
Gió
Gió
7.57 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
  • Nhiệt độ 28°C
  • Gió 7.12 km/h 128°
  • Chỉ số UV 14.7 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 24 - 36 °C
  • Gió 5.95 km/h 135°
  • Chỉ số UV 15.31 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm