Vietnamese
Vi

Thời tiết Bào Chừa, Hồ Chí Minh

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
30°C
Gió
Gió
6.31 km/h 142°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.57 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
36°C
10:00
35°C
11:00
33°C
12:00
30°C
13:00
28°C
14:00
27°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
27°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
36°C
06:00
37°C
07:00
37°C
08:00
36°C
09:00
35°C
10:00
32°C
11:00
30°C
12:00
29°C
13:00
28°C
14:00
27°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
27°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
36°C
06:00
37°C
07:00
38°C
08:00
38°C
09:00
35°C
10:00
32°C
11:00
30°C
12:00
29°C
13:00
28°C
14:00
28°C
15:00
27°C
16:00
27°C
17:00
27°C
18:00
26°C
19:00
26°C
20:00
26°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
24°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
34°C
05:00
36°C
06:00
37°C
07:00
38°C
08:00
38°C
09:00
39°C
10:00
37°C
11:00
32°C
12:00
29°C
13:00
28°C
14:00
27°C
15:00
27°C
16:00
26°C
17:00
26°C
18:00
26°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
25°C
22:00
25°C
23:00
24°C
00:00
26°C
01:00
28°C
02:00
30°C
03:00
32°C
04:00
35°C
05:00
36°C
06:00
38°C
07:00
39°C
08:00
39°C
35°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/26°
Gió
Gió
8.36 km/giờ 164°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
36°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/25°
Gió
Gió
7.77 km/giờ 173°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/25°
Gió
Gió
7.01 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
37%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
37°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/24°
Gió
Gió
7.9 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
38°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/25°
Gió
Gió
7.48 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.92 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
37°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/25°
Gió
Gió
7.73 km/giờ 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
37°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/26°
Gió
Gió
9.19 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
36°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/26°
Gió
Gió
7.44 km/giờ 148°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
38°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/26°
Gió
Gió
8.57 km/giờ 169°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
37°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/25°
Gió
Gió
8.16 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/26°
Gió
Gió
7.3 km/giờ 151°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
22%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
37°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/24°
Gió
Gió
8.06 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/25°
Gió
Gió
8.48 km/giờ 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
30%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/24°
Gió
Gió
7.65 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
38°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/24°
Gió
Gió
7.22 km/giờ 157°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
31%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
38°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
38°/26°
Gió
Gió
9.79 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
  • Nhiệt độ 30°C
  • Gió 6.31 km/h 142°
  • Chỉ số UV 14.57 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar
  • Nhiệt độ 25 - 37 °C
  • Gió 7.77 km/h 173°
  • Chỉ số UV 15.08 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1010 mbar

Địa điểm vừa tìm