Vietnamese
Vi

Thời tiết Phú Mẫn, Bắc Ninh

Thời tiết hôm nay 19:05:34, 2 thg 3, 2024
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
1.56 km/h 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.36 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
14°C
18:00
14°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
14°C
01:00
15°C
02:00
15°C
03:00
16°C
04:00
17°C
05:00
18°C
06:00
20°C
07:00
21°C
08:00
22°C
09:00
22°C
10:00
22°C
11:00
20°C
12:00
20°C
13:00
19°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
20°C
03:00
21°C
04:00
23°C
05:00
25°C
06:00
27°C
07:00
29°C
08:00
31°C
09:00
30°C
10:00
29°C
11:00
26°C
12:00
25°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
29°C
05:00
31°C
06:00
32°C
07:00
34°C
08:00
35°C
09:00
35°C
10:00
31°C
11:00
28°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
27°C
04:00
27°C
05:00
27°C
06:00
26°C
07:00
27°C
08:00
27°C
15°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
4.46 km/giờ 27°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.09 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
18°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/14°
Gió
Gió
4.36 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/19°
Gió
Gió
6.15 km/giờ 138°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.62 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.15 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/22°
Gió
Gió
5.47 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.09 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
5.99 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/19°
Gió
Gió
5.26 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.86 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/16°
Gió
Gió
2.9 km/giờ 49°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.86 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.58 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
2.61 km/giờ 63°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.7 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/19°
Gió
Gió
2.96 km/giờ 36°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.82 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
4.92 km/giờ 10°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.67 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/17°
Gió
Gió
2.64 km/giờ 7°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.92 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
3.87 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
5.97 km/giờ 111°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.67 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
4.41 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.61 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
5.28 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.66 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.36 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 1.56 km/h 111°
  • Chỉ số UV 11.36 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 22 °C
  • Gió 4.36 km/h 132°
  • Chỉ số UV 11.17 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm