Vietnamese
Vi

Thời tiết Cheu Luong, Lai Châu

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
8°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
8°C
Gió
Gió
0.8 km/h 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.39 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
16°C
10:00
15°C
11:00
13°C
12:00
10°C
13:00
8°C
14:00
8°C
15:00
7°C
16:00
7°C
17:00
7°C
18:00
6°C
19:00
6°C
20:00
6°C
21:00
6°C
22:00
6°C
23:00
7°C
00:00
8°C
01:00
10°C
02:00
13°C
03:00
15°C
04:00
18°C
05:00
20°C
06:00
21°C
07:00
22°C
08:00
22°C
09:00
22°C
10:00
21°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
13°C
16:00
13°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
11°C
20:00
11°C
21:00
11°C
22:00
10°C
23:00
10°C
00:00
11°C
01:00
15°C
02:00
18°C
03:00
21°C
04:00
23°C
05:00
25°C
06:00
26°C
07:00
27°C
08:00
27°C
09:00
27°C
10:00
25°C
11:00
21°C
12:00
19°C
13:00
18°C
14:00
18°C
15:00
17°C
16:00
17°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
15°C
20:00
15°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
14°C
01:00
18°C
02:00
21°C
03:00
23°C
04:00
25°C
05:00
27°C
06:00
28°C
07:00
28°C
08:00
28°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
22°C
12:00
20°C
13:00
20°C
14:00
19°C
15:00
18°C
16:00
18°C
17:00
17°C
18:00
17°C
19:00
16°C
20:00
16°C
21:00
15°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
15°C
01:00
19°C
02:00
22°C
03:00
24°C
04:00
25°C
05:00
26°C
06:00
27°C
07:00
28°C
08:00
27°C
14°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/5°
Gió
Gió
1.56 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.5 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
20°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/6°
Gió
Gió
1.58 km/giờ 208°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.19 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/10°
Gió
Gió
2.25 km/giờ 231°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.49 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
23%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/14°
Gió
Gió
1.98 km/giờ 224°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
19%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/14°
Gió
Gió
1.63 km/giờ 96°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.05 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
22%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
22°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/12°
Gió
Gió
2.24 km/giờ 82°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
21°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/11°
Gió
Gió
1.76 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.67 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/11°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.47 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/12°
Gió
Gió
1.97 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.68 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/12°
Gió
Gió
2.03 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.82 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/11°
Gió
Gió
1.31 km/giờ 72°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.45 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/12°
Gió
Gió
1.93 km/giờ 186°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.14 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/13°
Gió
Gió
3.16 km/giờ 245°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
22%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/15°
Gió
Gió
2.15 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
27%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/12°
Gió
Gió
2.51 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.12 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/11°
Gió
Gió
1.52 km/giờ 108°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
  • Nhiệt độ 8°C
  • Gió 0.8 km/h 106°
  • Chỉ số UV 11.39 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1016 mbar
  • Nhiệt độ 6 - 22 °C
  • Gió 1.58 km/h 208°
  • Chỉ số UV 11.19 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm