Vietnamese
Vi

Thời tiết Bản Cáu, Lạng Sơn

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
11°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
11°C
Gió
Gió
0.55 km/h 45°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
11°C
10:00
11°C
11:00
11°C
12:00
11°C
13:00
11°C
14:00
11°C
15:00
11°C
16:00
11°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
12°C
20:00
12°C
21:00
12°C
22:00
12°C
23:00
12°C
00:00
12°C
01:00
12°C
02:00
13°C
03:00
14°C
04:00
15°C
05:00
16°C
06:00
16°C
07:00
16°C
08:00
17°C
09:00
17°C
10:00
17°C
11:00
16°C
12:00
16°C
13:00
16°C
14:00
16°C
15:00
17°C
16:00
17°C
17:00
17°C
18:00
17°C
19:00
17°C
20:00
17°C
21:00
17°C
22:00
17°C
23:00
17°C
00:00
18°C
01:00
18°C
02:00
18°C
03:00
19°C
04:00
20°C
05:00
21°C
06:00
22°C
07:00
22°C
08:00
23°C
09:00
24°C
10:00
24°C
11:00
21°C
12:00
20°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
20°C
01:00
22°C
02:00
24°C
03:00
25°C
04:00
28°C
05:00
29°C
06:00
31°C
07:00
31°C
08:00
31°C
09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
27°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
21°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
20°C
01:00
21°C
02:00
21°C
03:00
20°C
04:00
20°C
05:00
20°C
06:00
20°C
07:00
22°C
08:00
22°C
10°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
11°/8°
Gió
Gió
3.1 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1022 mbar
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/12°
Gió
Gió
2.46 km/giờ 196°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.93 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/17°
Gió
Gió
4.5 km/giờ 177°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.31 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.26 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/19°
Gió
Gió
4.48 km/giờ 210°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
20°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/17°
Gió
Gió
4.5 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.81 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/14°
Gió
Gió
3.49 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/13°
Gió
Gió
2.31 km/giờ 22°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.54 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
3 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/14°
Gió
Gió
1.98 km/giờ 37°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.82 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.81 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/15°
Gió
Gió
2.12 km/giờ 30°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.95 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/15°
Gió
Gió
3.06 km/giờ 31°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.14 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/15°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.49 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/17°
Gió
Gió
2.29 km/giờ 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.38 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/19°
Gió
Gió
1.92 km/giờ 152°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.73 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/18°
Gió
Gió
3.11 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.08 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/14°
Gió
Gió
3.32 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.63 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/14°
Gió
Gió
1.99 km/giờ 28°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.76 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
  • Nhiệt độ 11°C
  • Gió 0.55 km/h 45°
  • Chỉ số UV 10.98 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 12 - 17 °C
  • Gió 2.46 km/h 196°
  • Chỉ số UV 10.93 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm