Vietnamese
Vi

Thời tiết Pác Gịt, Cao Bằng

Thời tiết hôm nay 18:05:42, 2 thg 3, 2024
12°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
12°C
Gió
Gió
2.75 km/h 158°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.69 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
15°C
10:00
15°C
11:00
13°C
12:00
12°C
13:00
11°C
14:00
11°C
15:00
10°C
16:00
10°C
17:00
10°C
18:00
10°C
19:00
10°C
20:00
10°C
21:00
10°C
22:00
10°C
23:00
10°C
00:00
10°C
01:00
11°C
02:00
11°C
03:00
12°C
04:00
13°C
05:00
13°C
06:00
14°C
07:00
15°C
08:00
15°C
09:00
15°C
10:00
15°C
11:00
14°C
12:00
14°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
14°C
16:00
14°C
17:00
14°C
18:00
14°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
15°C
00:00
15°C
01:00
16°C
02:00
16°C
03:00
17°C
04:00
17°C
05:00
18°C
06:00
18°C
07:00
19°C
08:00
19°C
09:00
20°C
10:00
20°C
11:00
20°C
12:00
19°C
13:00
19°C
14:00
18°C
15:00
18°C
16:00
18°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
18°C
01:00
20°C
02:00
22°C
03:00
24°C
04:00
26°C
05:00
28°C
06:00
29°C
07:00
31°C
08:00
31°C
09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
26°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
21°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
18°C
00:00
17°C
01:00
17°C
02:00
17°C
03:00
17°C
04:00
18°C
05:00
18°C
06:00
19°C
07:00
20°C
08:00
21°C
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/8°
Gió
Gió
3.77 km/giờ 34°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.64 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/10°
Gió
Gió
4.44 km/giờ 180°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.63 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/14°
Gió
Gió
2.92 km/giờ 193°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.94 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.22 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/18°
Gió
Gió
4.47 km/giờ 199°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/15°
Gió
Gió
5.6 km/giờ 41°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.45 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.12 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/13°
Gió
Gió
4.08 km/giờ 27°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
12°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
13°/12°
Gió
Gió
2.41 km/giờ 32°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.98 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/13°
Gió
Gió
1.36 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.38 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.87 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
1.56 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.21 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/14°
Gió
Gió
3.11 km/giờ 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.59 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
15°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/14°
Gió
Gió
1.9 km/giờ 24°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.77 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/15°
Gió
Gió
1.93 km/giờ 163°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.68 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
4.07 km/giờ 177°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.41 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/15°
Gió
Gió
4.99 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.21 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
4.33 km/giờ 35°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.77 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
14°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
15°/13°
Gió
Gió
1.57 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
  • Nhiệt độ 12°C
  • Gió 2.75 km/h 158°
  • Chỉ số UV 10.69 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1018 mbar
  • Nhiệt độ 10 - 15 °C
  • Gió 4.44 km/h 180°
  • Chỉ số UV 10.63 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm