Vietnamese
Vi

Thời tiết Bản Chiêng, Nghệ An

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
12°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
12°C
Gió
Gió
0.62 km/h 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.37 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
14°C
10:00
14°C
11:00
13°C
12:00
13°C
13:00
12°C
14:00
12°C
15:00
12°C
16:00
12°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
12°C
20:00
12°C
21:00
12°C
22:00
12°C
23:00
13°C
00:00
13°C
01:00
15°C
02:00
18°C
03:00
21°C
04:00
23°C
05:00
25°C
06:00
28°C
07:00
29°C
08:00
29°C
09:00
28°C
10:00
25°C
11:00
21°C
12:00
19°C
13:00
18°C
14:00
17°C
15:00
17°C
16:00
16°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
16°C
20:00
16°C
21:00
17°C
22:00
17°C
23:00
17°C
00:00
19°C
01:00
22°C
02:00
26°C
03:00
30°C
04:00
33°C
05:00
35°C
06:00
37°C
07:00
37°C
08:00
37°C
09:00
37°C
10:00
35°C
11:00
32°C
12:00
29°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
21°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
20°C
01:00
25°C
02:00
29°C
03:00
33°C
04:00
36°C
05:00
38°C
06:00
39°C
07:00
40°C
08:00
39°C
09:00
38°C
10:00
35°C
11:00
30°C
12:00
28°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
26°C
02:00
30°C
03:00
33°C
04:00
36°C
05:00
37°C
06:00
36°C
07:00
34°C
08:00
32°C
13°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
14°/12°
Gió
Gió
1.31 km/giờ 148°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/12°
Gió
Gió
2.45 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.66 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
35°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/16°
Gió
Gió
4.24 km/giờ 216°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.79 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
39°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
39°/20°
Gió
Gió
3.18 km/giờ 202°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
11%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
36°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/21°
Gió
Gió
4.01 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.02 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
21%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/18°
Gió
Gió
2.53 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.54 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/17°
Gió
Gió
1.79 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/18°
Gió
Gió
2.71 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.13 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.44 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
2.52 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.29 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
1.18 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.09 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
0.87 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.59 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
32°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/18°
Gió
Gió
2.59 km/giờ 137°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
37°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/21°
Gió
Gió
3.37 km/giờ 214°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
25%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
33°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/22°
Gió
Gió
3.42 km/giờ 129°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
1.77 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.31 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/17°
Gió
Gió
1.28 km/giờ 127°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 12°C
  • Gió 0.62 km/h 143°
  • Chỉ số UV 12.37 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 12 - 29 °C
  • Gió 2.45 km/h 140°
  • Chỉ số UV 12.66 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm