Vietnamese
Vi

Thời tiết Thôn Thượng, Hà Nội

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
3.09 km/h 160°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.39 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
15°C
18:00
15°C
19:00
15°C
20:00
15°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
15°C
01:00
15°C
02:00
16°C
03:00
16°C
04:00
18°C
05:00
20°C
06:00
21°C
07:00
22°C
08:00
23°C
09:00
24°C
10:00
23°C
11:00
22°C
12:00
20°C
13:00
20°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
21°C
03:00
22°C
04:00
24°C
05:00
26°C
06:00
29°C
07:00
31°C
08:00
32°C
09:00
33°C
10:00
30°C
11:00
27°C
12:00
25°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
27°C
04:00
29°C
05:00
31°C
06:00
33°C
07:00
34°C
08:00
35°C
09:00
35°C
10:00
34°C
11:00
30°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
26°C
04:00
27°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
28°C
16°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/13°
Gió
Gió
4.24 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1023 mbar
20°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/14°
Gió
Gió
5.07 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/19°
Gió
Gió
5.69 km/giờ 116°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.57 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
33°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/22°
Gió
Gió
4.7 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.11 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
5.8 km/giờ 43°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.99 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.15 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
5.12 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.8 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
3.66 km/giờ 89°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.84 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.24 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
2.73 km/giờ 82°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.18 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/20°
Gió
Gió
3.19 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.77 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
4.1 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.16 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.85 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.53 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/18°
Gió
Gió
3.11 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.4 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/22°
Gió
Gió
5.56 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.48 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
4.2 km/giờ 46°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.98 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
5 km/giờ 37°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.71 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
2.21 km/giờ 90°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.97 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 3.09 km/h 160°
  • Chỉ số UV 11.39 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 24 °C
  • Gió 5.07 km/h 118°
  • Chỉ số UV 11.12 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm