Vietnamese
Vi

Thời tiết Na Hou, Bắc Kạn

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
11°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
11°C
Gió
Gió
0.91 km/h 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
17°C
11:00
15°C
12:00
14°C
13:00
12°C
14:00
11°C
15:00
12°C
16:00
12°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
12°C
20:00
12°C
21:00
12°C
22:00
12°C
23:00
12°C
00:00
12°C
01:00
13°C
02:00
14°C
03:00
15°C
04:00
16°C
05:00
18°C
06:00
19°C
07:00
20°C
08:00
20°C
09:00
20°C
10:00
19°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
16°C
15:00
17°C
16:00
17°C
17:00
17°C
18:00
17°C
19:00
17°C
20:00
17°C
21:00
17°C
22:00
17°C
23:00
17°C
00:00
18°C
01:00
18°C
02:00
19°C
03:00
20°C
04:00
21°C
05:00
22°C
06:00
23°C
07:00
26°C
08:00
27°C
09:00
26°C
10:00
25°C
11:00
22°C
12:00
21°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
21°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
31°C
07:00
31°C
08:00
32°C
09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
23°C
02:00
23°C
03:00
23°C
04:00
24°C
05:00
25°C
06:00
24°C
07:00
25°C
08:00
26°C
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/10°
Gió
Gió
1.59 km/giờ 155°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
57%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
18°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/12°
Gió
Gió
2.07 km/giờ 175°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.77 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/17°
Gió
Gió
1.87 km/giờ 186°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.14 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.24 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/20°
Gió
Gió
1.85 km/giờ 199°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.67 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
47%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
24°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/18°
Gió
Gió
2.99 km/giờ 62°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.68 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/17°
Gió
Gió
1.89 km/giờ 53°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.36 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/15°
Gió
Gió
1.3 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.37 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.7 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1 km/giờ 65°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.47 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.57 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/18°
Gió
Gió
1.09 km/giờ 55°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.2 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/17°
Gió
Gió
1.61 km/giờ 55°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
96%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.79 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/16°
Gió
Gió
1.13 km/giờ 39°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
94%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.6 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
0.75 km/giờ 166°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
97%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.25 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
1.49 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.87 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/19°
Gió
Gió
2.09 km/giờ 52°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/16°
Gió
Gió
1.88 km/giờ 57°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.08 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/16°
Gió
Gió
0.92 km/giờ 55°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.49 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
  • Nhiệt độ 11°C
  • Gió 0.91 km/h 156°
  • Chỉ số UV 10.95 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 12 - 20 °C
  • Gió 2.07 km/h 175°
  • Chỉ số UV 10.77 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm