Vietnamese
Vi

Thời tiết Ngọc Trạc, Hòa Bình

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
15°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
15°C
Gió
Gió
1.35 km/h 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
16°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
16°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
15°C
18:00
15°C
19:00
15°C
20:00
15°C
21:00
15°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
15°C
01:00
15°C
02:00
16°C
03:00
17°C
04:00
19°C
05:00
21°C
06:00
23°C
07:00
24°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
23°C
11:00
21°C
12:00
20°C
13:00
19°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
20°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
20°C
01:00
22°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
31°C
09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
22°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
29°C
04:00
32°C
05:00
34°C
06:00
36°C
07:00
37°C
08:00
35°C
09:00
33°C
10:00
30°C
11:00
27°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
24°C
04:00
25°C
05:00
25°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
26°C
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
3.18 km/giờ 358°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.27 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/15°
Gió
Gió
5.01 km/giờ 146°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.4 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
5.96 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.79 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/21°
Gió
Gió
5.73 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/22°
Gió
Gió
2.96 km/giờ 33°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.11 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
3.75 km/giờ 351°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
3.07 km/giờ 132°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.13 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.22 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/19°
Gió
Gió
2.28 km/giờ 126°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.27 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.22 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/21°
Gió
Gió
2.65 km/giờ 120°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.76 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/17°
Gió
Gió
3.2 km/giờ 355°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.04 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
2.36 km/giờ 349°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.96 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/19°
Gió
Gió
5.09 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/22°
Gió
Gió
4.93 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
3.52 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.92 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/18°
Gió
Gió
2.83 km/giờ 353°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.8 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/17°
Gió
Gió
1.75 km/giờ 105°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 15°C
  • Gió 1.35 km/h 132°
  • Chỉ số UV 11.51 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 15 - 25 °C
  • Gió 5.01 km/h 146°
  • Chỉ số UV 11.4 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm