Vietnamese
Vi

Thời tiết Mỹ Thái, Bắc Giang

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
1.18 km/h 131°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
14°C
17:00
14°C
18:00
14°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
14°C
01:00
15°C
02:00
15°C
03:00
16°C
04:00
17°C
05:00
18°C
06:00
19°C
07:00
21°C
08:00
21°C
09:00
21°C
10:00
21°C
11:00
20°C
12:00
19°C
13:00
19°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
20°C
03:00
20°C
04:00
22°C
05:00
25°C
06:00
28°C
07:00
30°C
08:00
30°C
09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
23°C
22:00
23°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
31°C
06:00
32°C
07:00
34°C
08:00
35°C
09:00
33°C
10:00
30°C
11:00
28°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
25°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
28°C
05:00
27°C
06:00
25°C
07:00
27°C
08:00
27°C
15°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
4.19 km/giờ 29°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.01 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
18°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/14°
Gió
Gió
4.09 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/19°
Gió
Gió
6.62 km/giờ 142°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.47 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/22°
Gió
Gió
6.04 km/giờ 135°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.98 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
25°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
7.04 km/giờ 29°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
5.03 km/giờ 25°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.71 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/16°
Gió
Gió
3.11 km/giờ 48°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.71 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
2.7 km/giờ 58°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.94 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.58 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/19°
Gió
Gió
2.81 km/giờ 30°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
4.44 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
9.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/17°
Gió
Gió
2.4 km/giờ 19°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
4.73 km/giờ 151°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
5.72 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.62 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.19 km/giờ 26°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
4.87 km/giờ 20°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.65 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
2.1 km/giờ 49°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.59 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 1.18 km/h 131°
  • Chỉ số UV 11.22 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 21 °C
  • Gió 4.09 km/h 121°
  • Chỉ số UV 11.04 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm