Vietnamese
Vi

Thời tiết Suối Biểu, Phú Yên

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
19°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
19°C
Gió
Gió
2.37 km/h 8°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.37 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
24°C
10:00
23°C
11:00
22°C
12:00
21°C
13:00
19°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
20°C
01:00
21°C
02:00
21°C
03:00
23°C
04:00
24°C
05:00
25°C
06:00
26°C
07:00
26°C
08:00
25°C
09:00
24°C
10:00
23°C
11:00
21°C
12:00
20°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
20°C
01:00
23°C
02:00
25°C
03:00
27°C
04:00
28°C
05:00
28°C
06:00
28°C
07:00
28°C
08:00
27°C
09:00
26°C
10:00
25°C
11:00
22°C
12:00
21°C
13:00
21°C
14:00
21°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
21°C
01:00
23°C
02:00
27°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
31°C
06:00
31°C
07:00
31°C
08:00
30°C
09:00
28°C
10:00
26°C
11:00
23°C
12:00
22°C
13:00
21°C
14:00
21°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
22°C
01:00
25°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
31°C
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/19°
Gió
Gió
5.39 km/giờ 29°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.99 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.18 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/19°
Gió
Gió
3.56 km/giờ 29°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
3.85 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.75 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/19°
Gió
Gió
3.99 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.03 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
3.97 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.67 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
4.02 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
3.57 km/giờ 49°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.74 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.71 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
3.73 km/giờ 64°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.74 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
3.32 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
3.89 km/giờ 82°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
4.08 km/giờ 72°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.61 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/19°
Gió
Gió
4.13 km/giờ 107°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
29°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/19°
Gió
Gió
4.98 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/19°
Gió
Gió
5.04 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
4.42 km/giờ 97°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
4.42 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.54 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 19°C
  • Gió 2.37 km/h 8°
  • Chỉ số UV 14.37 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1016 mbar
  • Nhiệt độ 19 - 26 °C
  • Gió 3.56 km/h 29°
  • Chỉ số UV 15.18 (10)
  • Lượng mưa 0.39 (10)
  • Áp suất 1016 mbar

Địa điểm vừa tìm