Vietnamese
Vi

Thời tiết Long Vân, Thái Nguyên

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
16°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
1.84 km/h 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
14°C
16:00
14°C
17:00
14°C
18:00
14°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
14°C
01:00
14°C
02:00
15°C
03:00
15°C
04:00
16°C
05:00
17°C
06:00
17°C
07:00
18°C
08:00
19°C
09:00
20°C
10:00
20°C
11:00
18°C
12:00
18°C
13:00
18°C
14:00
18°C
15:00
18°C
16:00
18°C
17:00
18°C
18:00
18°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
18°C
01:00
18°C
02:00
19°C
03:00
20°C
04:00
21°C
05:00
22°C
06:00
23°C
07:00
25°C
08:00
27°C
09:00
27°C
10:00
27°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
22°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
25°C
04:00
27°C
05:00
30°C
06:00
31°C
07:00
32°C
08:00
33°C
09:00
33°C
10:00
32°C
11:00
29°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
23°C
01:00
24°C
02:00
25°C
03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
27°C
15°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
2.35 km/giờ 128°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.96 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
17°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/14°
Gió
Gió
2.36 km/giờ 81°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.89 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/18°
Gió
Gió
2.55 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.3 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.61 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
31°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/22°
Gió
Gió
2.27 km/giờ 120°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.85 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
4.5 km/giờ 48°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.8 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/18°
Gió
Gió
3.33 km/giờ 91°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.53 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
2.01 km/giờ 119°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
72%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
1.52 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.7 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.86 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/19°
Gió
Gió
1.68 km/giờ 53°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
4.51 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
2.25 km/giờ 15°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
87%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.5 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
1.44 km/giờ 157°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.94 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
3.9 km/giờ 116°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.07 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
2.74 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.6 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
2.68 km/giờ 14°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.04 km/giờ 75°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
83%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.57 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 1.84 km/h 124°
  • Chỉ số UV 11.12 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 20 °C
  • Gió 2.36 km/h 81°
  • Chỉ số UV 10.89 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1015 mbar

Địa điểm vừa tìm