Vietnamese
Vi

Thời tiết Pac Hom, Sơn La

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
11°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
11°C
Gió
Gió
2.49 km/h 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.86 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
21°C
10:00
20°C
11:00
18°C
12:00
15°C
13:00
12°C
14:00
12°C
15:00
12°C
16:00
10°C
17:00
10°C
18:00
9°C
19:00
9°C
20:00
9°C
21:00
8°C
22:00
8°C
23:00
8°C
00:00
9°C
01:00
13°C
02:00
16°C
03:00
20°C
04:00
24°C
05:00
28°C
06:00
30°C
07:00
32°C
08:00
32°C
09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
26°C
12:00
23°C
13:00
20°C
14:00
17°C
15:00
16°C
16:00
16°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
16°C
20:00
16°C
21:00
15°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
16°C
01:00
21°C
02:00
25°C
03:00
29°C
04:00
32°C
05:00
34°C
06:00
34°C
07:00
34°C
08:00
34°C
09:00
34°C
10:00
33°C
11:00
27°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
22°C
15:00
22°C
16:00
21°C
17:00
20°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
17°C
23:00
17°C
00:00
18°C
01:00
22°C
02:00
26°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
33°C
06:00
34°C
07:00
35°C
08:00
35°C
09:00
34°C
10:00
33°C
11:00
28°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
22°C
16:00
22°C
17:00
21°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
19°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
17°C
00:00
18°C
01:00
22°C
02:00
27°C
03:00
31°C
04:00
33°C
05:00
34°C
06:00
35°C
07:00
35°C
08:00
35°C
17°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/10°
Gió
Gió
2.7 km/giờ 126°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.62 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/8°
Gió
Gió
3.96 km/giờ 259°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.48 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
34°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/15°
Gió
Gió
5.44 km/giờ 279°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.84 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
11%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
34°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/17°
Gió
Gió
4.74 km/giờ 286°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.45 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
13%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
35°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/18°
Gió
Gió
3.43 km/giờ 274°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
12%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
29°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/16°
Gió
Gió
4.38 km/giờ 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.06 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
39%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/15°
Gió
Gió
3.56 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.24 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
32°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/15°
Gió
Gió
3.35 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.38 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/17°
Gió
Gió
3.16 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.62 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/17°
Gió
Gió
3.34 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
69%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/16°
Gió
Gió
2.62 km/giờ 136°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
66%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.56 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
34°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/16°
Gió
Gió
3.86 km/giờ 230°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
23%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.31 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
36°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/18°
Gió
Gió
5.33 km/giờ 262°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
13%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1005 mbar
36°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/19°
Gió
Gió
3.62 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
17%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/17°
Gió
Gió
3.99 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.87 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/16°
Gió
Gió
2.61 km/giờ 108°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.71 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
  • Nhiệt độ 11°C
  • Gió 2.49 km/h 125°
  • Chỉ số UV 11.86 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1016 mbar
  • Nhiệt độ 8 - 32 °C
  • Gió 3.96 km/h 259°
  • Chỉ số UV 11.48 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1011 mbar

Địa điểm vừa tìm