Vietnamese
Vi

Thời tiết Yên Bạc, Ninh Bình

Thời tiết hôm nay 21:05:33, 2 thg 3, 2024
15°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
15°C
Gió
Gió
1.78 km/h 144°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.6 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
16°C
10:00
16°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
15°C
18:00
15°C
19:00
15°C
20:00
15°C
21:00
15°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
15°C
01:00
16°C
02:00
17°C
03:00
18°C
04:00
19°C
05:00
22°C
06:00
24°C
07:00
25°C
08:00
25°C
09:00
24°C
10:00
22°C
11:00
21°C
12:00
20°C
13:00
19°C
14:00
19°C
15:00
19°C
16:00
19°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
20°C
01:00
22°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
29°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
24°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
22°C
01:00
24°C
02:00
27°C
03:00
29°C
04:00
32°C
05:00
34°C
06:00
36°C
07:00
36°C
08:00
36°C
09:00
33°C
10:00
30°C
11:00
27°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
22°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
23°C
03:00
24°C
04:00
25°C
05:00
25°C
06:00
25°C
07:00
25°C
08:00
26°C
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/12°
Gió
Gió
3.47 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.43 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/15°
Gió
Gió
5.66 km/giờ 150°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.62 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
30°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
6.46 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
36°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
36°/21°
Gió
Gió
5.53 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
29%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
3.59 km/giờ 23°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.22 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.4 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
3.45 km/giờ 351°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
63%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
3.38 km/giờ 114°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.34 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.25 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/19°
Gió
Gió
2.89 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.42 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
78%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/21°
Gió
Gió
3.06 km/giờ 87°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.94 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
3.34 km/giờ 11°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.29 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/18°
Gió
Gió
2.76 km/giờ 336°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.85 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/20°
Gió
Gió
5.25 km/giờ 141°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
32°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/22°
Gió
Gió
5.23 km/giờ 118°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/23°
Gió
Gió
3.76 km/giờ 121°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.74 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/18°
Gió
Gió
3.08 km/giờ 36°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/18°
Gió
Gió
2.23 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.83 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 15°C
  • Gió 1.78 km/h 144°
  • Chỉ số UV 11.6 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1020 mbar
  • Nhiệt độ 15 - 25 °C
  • Gió 5.66 km/h 150°
  • Chỉ số UV 11.62 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm