Vietnamese
Vi

Thời tiết Làng Mò, Tuyên Quang

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
13°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
13°C
Gió
Gió
1.17 km/h 172°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.97 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
19°C
10:00
19°C
11:00
17°C
12:00
15°C
13:00
13°C
14:00
13°C
15:00
12°C
16:00
12°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
11°C
20:00
11°C
21:00
11°C
22:00
11°C
23:00
12°C
00:00
12°C
01:00
14°C
02:00
16°C
03:00
19°C
04:00
21°C
05:00
22°C
06:00
23°C
07:00
24°C
08:00
24°C
09:00
24°C
10:00
23°C
11:00
20°C
12:00
18°C
13:00
17°C
14:00
17°C
15:00
16°C
16:00
16°C
17:00
16°C
18:00
16°C
19:00
17°C
20:00
17°C
21:00
17°C
22:00
17°C
23:00
17°C
00:00
18°C
01:00
19°C
02:00
20°C
03:00
22°C
04:00
24°C
05:00
27°C
06:00
29°C
07:00
30°C
08:00
31°C
09:00
30°C
10:00
29°C
11:00
25°C
12:00
23°C
13:00
22°C
14:00
22°C
15:00
21°C
16:00
21°C
17:00
20°C
18:00
20°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
20°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
22°C
02:00
23°C
03:00
26°C
04:00
29°C
05:00
32°C
06:00
33°C
07:00
34°C
08:00
35°C
09:00
34°C
10:00
32°C
11:00
28°C
12:00
26°C
13:00
25°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
20°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
24°C
02:00
27°C
03:00
29°C
04:00
29°C
05:00
30°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
28°C
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/12°
Gió
Gió
2.06 km/giờ 173°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.95 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
49%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1020 mbar
22°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/11°
Gió
Gió
1.93 km/giờ 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.72 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
48%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
27°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/16°
Gió
Gió
1.25 km/giờ 197°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.09 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
33°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/20°
Gió
Gió
1.03 km/giờ 74°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
36%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
2.47 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.63 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
1.69 km/giờ 110°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
0.87 km/giờ 105°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.32 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.28 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/18°
Gió
Gió
1.46 km/giờ 93°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.33 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.28 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/19°
Gió
Gió
0.74 km/giờ 99°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.18 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
0.97 km/giờ 92°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
7.21 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/17°
Gió
Gió
0.6 km/giờ 154°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.69 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/17°
Gió
Gió
1.25 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
31°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/20°
Gió
Gió
2.15 km/giờ 133°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.47 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/22°
Gió
Gió
1.79 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.46 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
1.11 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.94 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
0.64 km/giờ 134°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.43 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 13°C
  • Gió 1.17 km/h 172°
  • Chỉ số UV 10.97 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1018 mbar
  • Nhiệt độ 11 - 24 °C
  • Gió 1.93 km/h 145°
  • Chỉ số UV 10.72 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm