Vietnamese
Vi

Thời tiết Siao Nam Lao, Hà Giang

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
14°C
Gió
Gió
0.77 km/h 202°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.87 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
19°C
10:00
19°C
11:00
18°C
12:00
16°C
13:00
15°C
14:00
14°C
15:00
14°C
16:00
13°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
11°C
20:00
11°C
21:00
11°C
22:00
11°C
23:00
10°C
00:00
11°C
01:00
14°C
02:00
17°C
03:00
19°C
04:00
21°C
05:00
23°C
06:00
24°C
07:00
25°C
08:00
25°C
09:00
25°C
10:00
24°C
11:00
20°C
12:00
18°C
13:00
18°C
14:00
17°C
15:00
16°C
16:00
16°C
17:00
16°C
18:00
15°C
19:00
15°C
20:00
15°C
21:00
15°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
16°C
01:00
18°C
02:00
21°C
03:00
24°C
04:00
26°C
05:00
28°C
06:00
29°C
07:00
30°C
08:00
31°C
09:00
30°C
10:00
29°C
11:00
24°C
12:00
22°C
13:00
21°C
14:00
21°C
15:00
20°C
16:00
20°C
17:00
20°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
18°C
00:00
19°C
01:00
22°C
02:00
26°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
34°C
07:00
35°C
08:00
35°C
09:00
34°C
10:00
32°C
11:00
27°C
12:00
25°C
13:00
24°C
14:00
24°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
20°C
00:00
21°C
01:00
25°C
02:00
28°C
03:00
30°C
04:00
32°C
05:00
32°C
06:00
33°C
07:00
33°C
08:00
31°C
18°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
18°/13°
Gió
Gió
1.69 km/giờ 180°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.96 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar
23°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/10°
Gió
Gió
2.75 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.82 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/15°
Gió
Gió
2.76 km/giờ 155°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.03 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
34°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
34°/18°
Gió
Gió
2.64 km/giờ 147°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.25 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1003 mbar
33°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/21°
Gió
Gió
2.82 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.44 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
26°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/20°
Gió
Gió
2.38 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.18 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
21°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/19°
Gió
Gió
1.97 km/giờ 159°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.15 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/18°
Gió
Gió
1.72 km/giờ 140°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.28 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/20°
Gió
Gió
1.69 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.39 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
0.99 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.91 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
1.18 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
90%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/18°
Gió
Gió
2.6 km/giờ 149°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
33°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/20°
Gió
Gió
3.16 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
41%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/21°
Gió
Gió
3.06 km/giờ 155°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.48 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/19°
Gió
Gió
1.3 km/giờ 143°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.63 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/19°
Gió
Gió
1.48 km/giờ 162°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.42 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 14°C
  • Gió 0.77 km/h 202°
  • Chỉ số UV 10.87 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1018 mbar
  • Nhiệt độ 10 - 25 °C
  • Gió 2.75 km/h 161°
  • Chỉ số UV 10.82 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1013 mbar

Địa điểm vừa tìm