Vietnamese
Vi

Thời tiết Nghĩa Đô, Lào Cai

Thời tiết hôm nay 20:05:32, 2 thg 3, 2024
8°C
Trời quang
Cao / Thấp
Nhiệt độ
8°C
Gió
Gió
0.51 km/h 145°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.88 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
86%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
16°C
10:00
16°C
11:00
14°C
12:00
11°C
13:00
9°C
14:00
8°C
15:00
8°C
16:00
7°C
17:00
7°C
18:00
6°C
19:00
6°C
20:00
6°C
21:00
6°C
22:00
7°C
23:00
7°C
00:00
8°C
01:00
11°C
02:00
13°C
03:00
16°C
04:00
18°C
05:00
21°C
06:00
22°C
07:00
24°C
08:00
24°C
09:00
23°C
10:00
22°C
11:00
17°C
12:00
15°C
13:00
14°C
14:00
14°C
15:00
13°C
16:00
13°C
17:00
12°C
18:00
12°C
19:00
11°C
20:00
11°C
21:00
11°C
22:00
11°C
23:00
11°C
00:00
12°C
01:00
15°C
02:00
19°C
03:00
22°C
04:00
24°C
05:00
27°C
06:00
28°C
07:00
30°C
08:00
30°C
09:00
29°C
10:00
28°C
11:00
23°C
12:00
21°C
13:00
20°C
14:00
20°C
15:00
19°C
16:00
18°C
17:00
17°C
18:00
17°C
19:00
17°C
20:00
16°C
21:00
16°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
16°C
01:00
19°C
02:00
23°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
31°C
07:00
32°C
08:00
32°C
09:00
31°C
10:00
30°C
11:00
25°C
12:00
23°C
13:00
22°C
14:00
22°C
15:00
21°C
16:00
20°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
18°C
20:00
18°C
21:00
17°C
22:00
17°C
23:00
16°C
00:00
17°C
01:00
21°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
27°C
05:00
28°C
06:00
29°C
07:00
30°C
08:00
29°C
14°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/7°
Gió
Gió
2.07 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.97 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
21°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/6°
Gió
Gió
1.62 km/giờ 113°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.69 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/11°
Gió
Gió
2.53 km/giờ 219°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
10.99 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
26%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
31°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/15°
Gió
Gió
2.53 km/giờ 222°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.23 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
17%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1004 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/16°
Gió
Gió
2.66 km/giờ 102°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.51 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
23°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/14°
Gió
Gió
3.03 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.21 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
51%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/13°
Gió
Gió
2.24 km/giờ 88°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.16 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
52%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/13°
Gió
Gió
2.59 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.08 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.27 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/15°
Gió
Gió
2.81 km/giờ 106°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
45%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.65 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
17°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/14°
Gió
Gió
1.83 km/giờ 100°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
89%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.74 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
16°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
17°/13°
Gió
Gió
1.27 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
82%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.38 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/13°
Gió
Gió
2.49 km/giờ 120°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
40%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.59 (10)
Áp suất
Áp suất
1008 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/14°
Gió
Gió
1.61 km/giờ 162°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
24%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/17°
Gió
Gió
3.61 km/giờ 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/14°
Gió
Gió
2.42 km/giờ 112°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.95 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/13°
Gió
Gió
1.64 km/giờ 104°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.1 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
  • Nhiệt độ 8°C
  • Gió 0.51 km/h 145°
  • Chỉ số UV 10.88 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1018 mbar
  • Nhiệt độ 6 - 24 °C
  • Gió 1.62 km/h 113°
  • Chỉ số UV 10.69 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar

Địa điểm vừa tìm