Vietnamese
Vi

Thời tiết Xóm Quán, Hà Nội

Thời tiết hôm nay 19:05:33, 2 thg 3, 2024
16°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
1.89 km/h 101°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.47 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1019 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
17°C
10:00
17°C
11:00
16°C
12:00
15°C
13:00
15°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
15°C
18:00
15°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
15°C
23:00
15°C
00:00
15°C
01:00
15°C
02:00
16°C
03:00
18°C
04:00
20°C
05:00
22°C
06:00
24°C
07:00
25°C
08:00
26°C
09:00
26°C
10:00
25°C
11:00
24°C
12:00
22°C
13:00
21°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
19°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
19°C
00:00
19°C
01:00
20°C
02:00
22°C
03:00
24°C
04:00
26°C
05:00
29°C
06:00
31°C
07:00
33°C
08:00
35°C
09:00
35°C
10:00
33°C
11:00
28°C
12:00
27°C
13:00
25°C
14:00
24°C
15:00
24°C
16:00
23°C
17:00
23°C
18:00
22°C
19:00
22°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
22°C
23:00
22°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
25°C
03:00
28°C
04:00
31°C
05:00
33°C
06:00
35°C
07:00
37°C
08:00
38°C
09:00
37°C
10:00
35°C
11:00
32°C
12:00
29°C
13:00
27°C
14:00
26°C
15:00
25°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
23°C
00:00
23°C
01:00
23°C
02:00
24°C
03:00
24°C
04:00
26°C
05:00
27°C
06:00
27°C
07:00
27°C
08:00
28°C
16°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
16°/13°
Gió
Gió
3.29 km/giờ 100°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.1 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
55%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1021 mbar
22°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/14°
Gió
Gió
5.89 km/giờ 124°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.1 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
54%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
35°/19°
Gió
Gió
6.38 km/giờ 117°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.56 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
50%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1006 mbar
35°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
37°/21°
Gió
Gió
5.1 km/giờ 82°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1002 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/22°
Gió
Gió
4.77 km/giờ 83°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.04 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.3 (10)
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
23°/20°
Gió
Gió
4.38 km/giờ 86°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.78 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
19°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
3.91 km/giờ 108°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
11.87 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
22°/19°
Gió
Gió
3 km/giờ 99°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
21°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/20°
Gió
Gió
2.66 km/giờ 85°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
91%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.69 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/18°
Gió
Gió
2.13 km/giờ 58°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
88%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.36 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
19°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
19°/17°
Gió
Gió
1.65 km/giờ 94°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
23°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/19°
Gió
Gió
4.15 km/giờ 123°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.15 (10)
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/22°
Gió
Gió
5.14 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
62%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1007 mbar
26°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/23°
Gió
Gió
3.39 km/giờ 139°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.58 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
18°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
21°/18°
Gió
Gió
2.86 km/giờ 70°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.81 (10)
Áp suất
Áp suất
1018 mbar
20°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
20°/17°
Gió
Gió
2.05 km/giờ 100°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.56 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 1.89 km/h 101°
  • Chỉ số UV 11.47 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1019 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 26 °C
  • Gió 5.89 km/h 124°
  • Chỉ số UV 11.1 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1014 mbar

Địa điểm vừa tìm