Vietnamese
Vi

Thời tiết Dak Ri Peng, Kon Tum

Thời tiết hôm nay 21:05:33, 2 thg 3, 2024
16°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
16°C
Gió
Gió
1.9 km/h 53°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.05 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
85%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1017 mbar

Dự báo từng giờ

09:00
22°C
10:00
21°C
11:00
19°C
12:00
18°C
13:00
16°C
14:00
15°C
15:00
15°C
16:00
15°C
17:00
14°C
18:00
14°C
19:00
14°C
20:00
14°C
21:00
14°C
22:00
14°C
23:00
14°C
00:00
16°C
01:00
20°C
02:00
24°C
03:00
26°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
30°C
07:00
30°C
08:00
28°C
09:00
27°C
10:00
24°C
11:00
22°C
12:00
19°C
13:00
18°C
14:00
17°C
15:00
17°C
16:00
17°C
17:00
17°C
18:00
17°C
19:00
17°C
20:00
17°C
21:00
16°C
22:00
16°C
23:00
16°C
00:00
19°C
01:00
23°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
29°C
05:00
31°C
06:00
32°C
07:00
32°C
08:00
31°C
09:00
31°C
10:00
29°C
11:00
24°C
12:00
22°C
13:00
21°C
14:00
20°C
15:00
20°C
16:00
19°C
17:00
19°C
18:00
19°C
19:00
19°C
20:00
18°C
21:00
18°C
22:00
18°C
23:00
17°C
00:00
20°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
30°C
05:00
32°C
06:00
32°C
07:00
33°C
08:00
33°C
09:00
32°C
10:00
31°C
11:00
25°C
12:00
24°C
13:00
23°C
14:00
23°C
15:00
23°C
16:00
23°C
17:00
22°C
18:00
21°C
19:00
20°C
20:00
20°C
21:00
19°C
22:00
19°C
23:00
18°C
00:00
20°C
01:00
24°C
02:00
27°C
03:00
29°C
04:00
31°C
05:00
32°C
06:00
33°C
07:00
34°C
08:00
34°C
24°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
24°/14°
Gió
Gió
3.31 km/giờ 61°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.65 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
53%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
30°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/14°
Gió
Gió
1.99 km/giờ 186°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.17 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
31°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/16°
Gió
Gió
3.07 km/giờ 234°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.61 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
33%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/17°
Gió
Gió
2.69 km/giờ 242°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.91 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
43%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
29°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/19°
Gió
Gió
2.15 km/giờ 231°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/18°
Gió
Gió
2.74 km/giờ 60°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
14.73 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.13 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Ít mây: 11-25%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/15°
Gió
Gió
1.89 km/giờ 77°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
15.29 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
35%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/16°
Gió
Gió
1.78 km/giờ 193°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
16.38 (10)
Độ ẩm
Độ ẩm
44%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.23 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/17°
Gió
Gió
1.91 km/giờ 172°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
38%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
33°/17°
Gió
Gió
2.36 km/giờ 56°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
28%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
28°C
Trời quang
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/15°
Gió
Gió
1.81 km/giờ 43°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
34%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
27°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/17°
Gió
Gió
2.54 km/giờ 221°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
46%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1015 mbar
28°C
Mây rải rác: 25-50%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/18°
Gió
Gió
2.77 km/giờ 231°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/20°
Gió
Gió
2.03 km/giờ 49°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
42%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.17 (10)
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
22°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/19°
Gió
Gió
2.37 km/giờ 209°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.11 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/17°
Gió
Gió
1.85 km/giờ 51°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
(10)
Độ ẩm
Độ ẩm
39%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.61 (10)
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
  • Nhiệt độ 16°C
  • Gió 1.9 km/h 53°
  • Chỉ số UV 14.05 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1017 mbar
  • Nhiệt độ 14 - 30 °C
  • Gió 1.99 km/h 186°
  • Chỉ số UV 15.17 (10)
  • Lượng mưa 0 (10)
  • Áp suất 1012 mbar

Địa điểm vừa tìm