Vietnamese
Vi

Thời tiết Biên Hòa

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 10:05:49
30°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
30°C
Gió
Gió
0.87 km/h 246°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.98 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
30°C
04:00
30°C
05:00
29°C
06:00
29°C
07:00
29°C
08:00
29°C
09:00
28°C
10:00
27°C
11:00
26°C
12:00
26°C
13:00
26°C
14:00
26°C
15:00
25°C
16:00
25°C
17:00
25°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/24°
Gió
Gió
2.35 km/giờ 247°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.98 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.35 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.64 km/giờ 312°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.12 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
70%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.69 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.23 km/giờ 318°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.68 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.48 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
3.39 km/giờ 306°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.38 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
73%
Lượng mưa
Lượng mưa
16.55 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/25°
Gió
Gió
3.64 km/giờ 241°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.92 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
75%
Lượng mưa
Lượng mưa
18.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/25°
Gió
Gió
3.15 km/giờ 156°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.98 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
22.47 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.91 km/giờ 161°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.78 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.68 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
30°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/24°
Gió
Gió
4.69 km/giờ 151°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
67%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.53 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
5.05 km/giờ 198°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
18.83 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
24°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/24°
Gió
Gió
2.17 km/giờ 115°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
95%
Lượng mưa
Lượng mưa
6.19 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/23°
Gió
Gió
2.95 km/giờ 280°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
74%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.4 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/24°
Gió
Gió
3.29 km/giờ 340°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.06 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/24°
Gió
Gió
3.06 km/giờ 125°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
77%
Lượng mưa
Lượng mưa
30.03 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/24°
Gió
Gió
4.75 km/giờ 176°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
79%
Lượng mưa
Lượng mưa
10.05 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
28°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
2.97 km/giờ 358°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
65%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.1 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/23°
Gió
Gió
2.13 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
2.46 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar

Địa điểm vừa tìm