Vietnamese
Vi

Thời tiết Buôn Ma Thuột

Thời tiết hôm nay 28 Sept 2023, 11:05:44
25°C
Nhiều mây: 85-100%
Cao / Thấp
Nhiệt độ
25°C
Gió
Gió
1.54 km/h 234°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.99 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
76%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar

Dự báo từng giờ

03:00
23°C
04:00
24°C
05:00
25°C
06:00
25°C
07:00
26°C
08:00
25°C
09:00
24°C
10:00
24°C
11:00
23°C
12:00
22°C
13:00
22°C
14:00
22°C
15:00
21°C
16:00
21°C
17:00
21°C
18:00
21°C
19:00
21°C
20:00
21°C
21:00
21°C
22:00
21°C
23:00
21°C
00:00
22°C
01:00
23°C
02:00
25°C
25°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
2.78 km/giờ 253°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
12.99 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
0.17 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
29°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
2.39 km/giờ 319°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.1 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
61%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.5 of 10
Áp suất
Áp suất
1012 mbar
24°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
25°/21°
Gió
Gió
2.07 km/giờ 297°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.79 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
92%
Lượng mưa
Lượng mưa
19.77 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
1.69 km/giờ 321°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.51 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
81%
Lượng mưa
Lượng mưa
14.65 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
1.94 km/giờ 315°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.24 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
64%
Lượng mưa
Lượng mưa
5.88 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
32°/21°
Gió
Gió
1.69 km/giờ 103°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.56 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.52 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
31°/21°
Gió
Gió
2.1 km/giờ 51°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
13.17 of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
60%
Lượng mưa
Lượng mưa
1.68 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
29°C
Mưa nhỏ
Cao / Thấp
Cao / Thấp
30°/20°
Gió
Gió
1.76 km/giờ 3°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
3.76 of 10
Áp suất
Áp suất
1010 mbar
28°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/20°
Gió
Gió
1.3 km/giờ 135°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
68%
Lượng mưa
Lượng mưa
17.8 of 10
Áp suất
Áp suất
1009 mbar
25°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
1.39 km/giờ 190°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
84%
Lượng mưa
Lượng mưa
15.02 of 10
Áp suất
Áp suất
1011 mbar
27°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
27°/21°
Gió
Gió
1.8 km/giờ 292°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
71%
Lượng mưa
Lượng mưa
11.58 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
23°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
26°/21°
Gió
Gió
1.78 km/giờ 95°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
93%
Lượng mưa
Lượng mưa
21.58 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
24°C
Mưa vừa
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/21°
Gió
Gió
3.54 km/giờ 84°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
80%
Lượng mưa
Lượng mưa
8.14 of 10
Áp suất
Áp suất
1013 mbar
27°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
29°/20°
Gió
Gió
3.55 km/giờ 69°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
56%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1014 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/18°
Gió
Gió
3.53 km/giờ 71°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
58%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar
26°C
Mây xen kẽ: 51-84%
Cao / Thấp
Cao / Thấp
28°/19°
Gió
Gió
3.46 km/giờ 69°
Chỉ số UV
Chỉ số UV
of 10
Độ ẩm
Độ ẩm
59%
Lượng mưa
Lượng mưa
0 of 10
Áp suất
Áp suất
1016 mbar

Địa điểm vừa tìm